ana sayfa  |  durmus@superonline.com  |   iletişim contact  |  ENGLISH WEB SITE
 

 
Uygulamalı Seminerler
 
Yönetim Seminerleri :
Üst yönetim, orta kademe yönetim, ilk kademe yöneticiler ve MT grupları için ayrı gruplar ya da karma gruplar olarak tasarlanır. Kullanılacak uygulamalara ve hedeflenen yetkinliklere göre katılımcı sayısı ve süre değişir. 
 
Kurumsal Gelişim seminerlerinin, süre, içerik ve uygulama detayları  karşılıklı görüşmelerimizde belirttiğiniz gereksinimleriniz ve öncelikleriniz göz önüne alınarak yapılandırılır.
 
Temel seminer konuları aşağıda yer almaktadır. 
İletişim Becerileri ve İlişki Geliştirmek (Bir yönetici için en önemli beceri etkili iletişim kurabilmektir. Çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve diğer tüm paydaşlarıyla ilişkilerini sağlam temellere oturtan bir yönetici kurumuna önemli katkılar sağlamaktadır.)
 
Hedef Odaklı İşbirliği Ortamının Geliştirilmesi (Farklı departmanların birbirleriyle, tedarikçileriyle, müşterileriyle ve diğer paydaşlarıyla işbirliği içinde hareket edebilmesi için ortak hedef ve değerlerin olduğu, sosyal ilişki ağlarının açık olduğu, işbirliğinin ve kazan- kazan yaklaşımının desteklendiği bir ortam oluşturmak yöneticinin en önemli işlevlerindendir.) 
 
Liderlik ve Duygusal Zeka (Duygusal zeka başarının altındaki önemli bir etkendir. Liderlik için kritik bir unsurdur. Farkındalık ve üzerinde çalışmak ile geliştirilebilir.) Etkili Takım Çalışması (Etkili bir takım çalışması için insanları biraraya getirmek yetmez; ortak hedef ve değerlerin oluşturulması, iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi, zaman ayrılıp emek verilmesi gerekir. Bu ortamı oluşturmak yöneticinin sorumluluğundadır.)
 
Yaratıcılık (Yaratıcılık, düşünsel modellerin farkında olarak, düşünsel modellerimizin tuzağına kapılmamak, durumları tüm boyutlarıyla görebilmek için ilgili herkesle iletişim kurmayı gerektirir. Kurum içinde yaratıcılığı desteklemek isteyen bir yöneticinin sosyal ilişki ağlarının açık olmasına büyük önem vermesi gerekmektedir.)
 
Sistem Düşüncesi ile Problem Çözme ve Strateji Geliştirme (İyi bir yönetici aynı zamanda bir sistem düşünürüdür. Sistem düşünürü resmin bütünü anlamak için sorunların altında yatan değişkenler arasındaki döngüsel ilişkileri görebilir, yan etkisi yüksek çabuk çözümler yerine kaldıraç noktalarını bulup kalıcı çözümler geliştirebilir.)
 
İşyeri Kazaları Konusunda Duyarlılık Geliştirme ve Risk Yönetimi (İş yeri kazaları konusunda yönetimin yapacağı risk analizleri, alacağı önlemler kadar, konunun önemini vurgulayan davranışları ve iletişim kanallarını açık tutması ve bunların sürekliliğini sağlaması da önemlidir.)
 
Beyaz-Mavi Yakalı Çalışanlara Yönelik ve Karma Seminerler:                
İletişim Becerileri (Birlikte çalışabilmek için kendini doğru anlatmak, anlamak için önyargısız dinlemek, empoze etmek yerine birlikte fikir geliştirmeye odaklanmak, tüm bunlar için gereken zamanı ayırmak çok önemlidir. Bu beceriler çalışma ortamında önemli bir fark yaratır.)
 
Hedef Odaklı İşbirliği (Farklı departman çalışanlarıyla, tedarikçilerle, müşterilerle ve ilgili diğer paydaşlarla ortak hedef ve değerler doğrultusunda yapıcı ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak ile ilgili becerilerdir.)
 
Etkili Takım Çalışması (Etkili bir takım oyuncusu olabilmek, takım içi ilişkilere olumlu katkıda bulunmak, birlikte düşünme ve birlikte sonuç oluşturma kapasitesini geliştirmeye emek vermek, kişisel yetkinliğini geliştirmek, sorumluluk almak ve sorumluluklarını yerine getirmek ile mümkündür.)
 
Yaratıcılık (Sorunlar karşısında paniğe ya da umutsuzluğa kapılmadan, mevcut düşünsel modellerin tuzağına yakalanmadan, sorunu anlamayı sağlayacak verileri ilgili kişilerle paylaşıp diğerlerinin verilerini öğrenmek, iyi bir gözlemci ve dinleyici olmak ve tüm bunların sonucunda yeni yaklaşımlar geliştirebilmekle ilgili beceriler üzerinde çalışılır.)
 
Kontrollü Risk Almak ve İnsiyatif Kullanmak (Ben ne yapabilirim ki demek yerine gerekli durumlarda kontrollü risk ve insiyatif alabilmek üzerinde uygulamalra ve örneklerle durulur.)
 
Sıkıntıyı Kaydırma Sistem Temel Örneği Üzerinden Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi (Yan etkisi yüksek çabuk çözümler yerine kalıcı çözümler geliştirebilmek, bu amaçla neden analizi ve görev uygulama tablosunu kullanabilmek becerilerini kapsar.)
 
İşyeri Kazalarını Önlemek için Duyarlılık Geliştirme (Bize şey olmaz mantığının yol açtığı sonuçların farkındalığını sağlamak, kendimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sorumluluğunu aldığımızın bilincinde olarak güvenliğe önem vermekle ilgili çalışmalar yapılır)
 
Umursama ve Özen (İşimizde detay diyerek ihmal ettiğimiz unsurların yol açabileceği, kalite, verim, güvenlik, iletişim gibi sorunlara dikkat çekilir. Umursama ve özenin hem iş sonuçlarına hem de çalışma yerindeki ilişkilerimize etkisini gösterecek uygulamalar yapılır.)
 
 

CLIENT: M. YAVUZ DURMUS 2016- DESIGN: 4E TANITIM / ACTIVE MEDIA

 
  HABERLER
  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
  FOTO&VİDEO GALERİ
  MAKALELER