ana sayfa  |  durmus@superonline.com  |   iletişim contact  |  ENGLISH WEB SITE
 

 
Uygulamalı Seminerler
 
Uygulamalı seminerlerde,  kapalı-açık alan etkinlikleri ve değerlendirme oturumları önemli bir yer tutar. Bu yöntem etkinliklerden öğrenilenlerin  iş ve özel hayata transferini güçlü bir şekilde destekler.
 
Project Adventure'ın ileri düzey eğitimcisi olan Yavuz Durmuş'un kullanabildiği yaklaşık 1200 adet açık-kapalı alan etkinliği bulunmaktadır. Seminer içerik ve uygulamalarının detaylandırılmasında  eğitime katılacak grup için hedeflenen yetkinlikler, ayrılabilecek süre,  ihtiyaç ve imkanlar gözönüne alınarak  etkinlikler seçilir.
 
Uygulamalı Seminerler, üst düzey yöneticiler, orta kademe yöneticiler, ilk kademe yöneticiler, beyaz ve mavi yakalı çalışanlardan oluşan ayrı gruplar ya da karma gruplar için tasarlanabilmektedir.   
 
Kurumsal Gelişim seminerlerinin, Aile Gelişim seminerlerinin, Öğretmen Gelişim seminerlerinin süre, içerik ve uygulama detayları  karşılıklı görüşmelerimizde belirttiğiniz gereksinimleriniz ve öncelikleriniz göz önüne alınarak yapılandırılır.
 
Hedeflenen Yetkinlikler (*)
KİŞİSEL YETERLİK: Bu yetiler kendimizi nasıl idare ettiğimizi belirler
 
ÖZBİLİNÇ
Duygusal Özbilinç : Kendi duygularını okuyup etkilerini fark etmek;kararlara rehberlik etmesi için altıncı hissini kullanmak.
İsabetli Özderlendirme : Güçlü yanlarını sınırlarını bilmek.
Özgüven : Özdeğer ve yetenekleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmak.
 
ÖZYÖNETİM
Duygusal Özdenetim : Rahatsız edici duygu ve dürtülerini denetim altında tutmak.
Saydamlık : Dürüstlük ve karakter bütünlüğü; güvenilirlik.
Uyumluluk : Değişen durumlara uyum sağlama ya da engellerin üstesinden gelme esnekliği.
Başarma Dürtüsü : Mükemmelliğin iç standartlarını karşılamak için performansı artırma arzusu.
İnisiyatif : Eyleme geçip fırsatları yakalamaya hazır olmak.
İyimserlik : Olayların iyi yönlerini görmek.
 
SOSYAL YETERLİK: Bu yetiler ilişkileri nasıl idare ettiğimizi belirler.
 
SOSYAL  BİLİNÇ
Empati : Başkalarının duygularını sezmek, bakış açılarını anlamak ve endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmek.
Örgütsel Bilinç : Gündemleri, karar ağlarını ve örgütsel düzeydeki siyaseti okumak.
Hizmet : Takipçi, müşteri ya da tedarikçilerin gereksinimlerini fark etmek ve karşılamak.
 
İLİŞKİ YÖNETİMİ
Esinleyici Liderlik : Cazip bir vizyonla yol göstermek ve şevk vermek.
Etkileme : Çok çeşitli ikna taktiklerini kullanmak.
Başkalarını Geliştirmek : Geribildirim ve rehberlikle başkalarının yeteneklerini pekiştirmek.
Değişim Katalizörlüğü : Yeni bir doğrultuda başlangıç yapmak, yönetmek ve önderlik etmek.
Çatışma yönetimi : Anlaşmazlıkları çözmek.
Bağlar kurmak : Bir ilişkiler ağı kurmak ve sürdürmek.
Ekip çalışması ve imece : İşbirliği ve takım oluşturmak.
 
(*) Yeni Liderler, Daniel Goleman, Varlık Yayınları, 2002, s 49.
 
Program Süreleri
Kurumun beklentileri ve gereksinimlerine göre farklı uzunlukta seminerler tasarlanabilir: 
  • Bir kaç saat, 
  • Yarım gün, 
  • Bir gün, 
  • İki gün, 
  • Üç gün, 
  • Bir hafta 
Belli periyodlara bölünüp yaşamdaki uygulama sonuçlarının paylaşıldığı ve bir sonraki konuya geçiş yapılan şekilde seminer tasarımları da yapılmaktadır.

Tasarımda Dört Düzey
Motive etmek amaçlı programlar kalabalık gruplara (70-200 kişi), kısa süreli (1 saat-1 gün) olarak yapılabilmektedir. Hedeflenen düzey artıkça katılımcı sayısı azalmakta ve süre uzamaktadır. Örneğin geliştiren programlar az katılımcıyla (5-16 kişi) ve uzun sürede (yıla yayılmış, birbirini takip eden ikişer günlük dört seminer gibi) gerçekleştirilir.
 
 

CLIENT: M. YAVUZ DURMUS 2016- DESIGN: 4E TANITIM / ACTIVE MEDIA

 
  HABERLER
  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
  FOTO&VİDEO GALERİ
  MAKALELER